Saligprisningene

Som innledning til Bergprekenen kommer Jesus med ni utsagn, som alle starter med «Salige er de …» Disse har fått overskriften Saligprisningene (Matt 5,3-12). 

Å være salig er en tilstand

I Bibelen betyr ordet «salig» at man blir frelst. Å være salig er ikke en følelse, men en tilstand. Når Jesus priser noen salig, betyr det at han erklærer at de vil bli frelst.

Her er Saligprisningene i sin fulle ordlyd, hvor vi har forklart noen av de vanskelige ordene og begrepene:

3 «Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.
4 Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.
5 Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.
6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes.
7 Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.
8 Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.
9 Salige e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn