Fadervår

Her ser vi på bønnen som er kjent under navnet «Fadervår», som er hentet direkte fra Bergprekenen i Matteus 6,9-13.

Jesus snakker om bønn generelt

Like før Fadervår, snakker Jesus om hvordan man generelt skal oppføre seg når man ber (Matteus 6,5-8). Bønn er ikke noe vi må bruke til å vise oss frem med. Det skal helst foregå bak lukkede dører. Det er heller ikke nødvendig å komme med lange, flotte formuleringer, for Gud (vår Fader) vet allerede hva vi vil si.

Fadervår er et eksempel på bønn

Jesus gir et eksempel på hvordan man kan utforme en bønn som hverken er lang eller prangende. Det er Fadervår, som består av de fem versene 9-13. Vi har her laget ordforklaringer til både 2011-versjonen og 1978-versjonen, som er litt vanskeligere at forstå.

2011-versjonen

9 Slik skal dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
10 La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
11 Gi oss i dag vårt daglige brød,
12 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For rik...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn