Bergprekenen

Her ser du vår analyse og tolkning av Bergprekenen fra kapittel 5-7 i Matteusevangeliet:

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av analysehjelpen vår:

Forklaring av de syv bønnene

Vi gjenbruker denne inndelingen til vår egen forklaring av de enkelte bønnene, som du ser her:

Tiltale: Vår Far i himmelen – Fremstillingen av Gud som en far for den bedende skaper en mer intim forbindelse mellom Gud og mennesket: den bedende er som et barn som ber sin far om noe. Denne sammenligningen kommer også frem i avsnittet om bønnhørelse tidligere i Bergprekenen (Matteus 7,8-11). Tanken om at den troende er Guds barn finnes også andre steder i Det nye testamentet, f.eks. i Johannesevangeliet 1,12, hvor Jesus sier at alle som tror på ham har rett til å bli Guds barn. 

1. bønn: La navnet dit helliges – For jødene var Guds navn allerede svært hellig. Så hellig at de ikke uttalte det. Derfor kan det virke litt underlig at Jesus oppfordrer til at man ber om at Guds navn må bli hellig. Meningen er imidlertid heller ikke at mennesket skal gjøre Guds navn hellig, men at Gud vil gjøre det innlysende for alle mennesker at navnet hans er hellig, ved å gjøre gudsriket til virkelighet.

2. bønn: La ditt rike komme– Denne bønnen handler om at de tingene Jesus har snakket om i Bergprekenen må gå i oppfyllelse. Denne bønnen er eskatologisk, dvs. den handler om det som skal skje ved verdens ende. Forestillingen er at Guds rike kommer og erstatter den gamle jorden.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Bergprekenen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.