Generelle religionsfaglige begreper

Innholdsfortegnelse

Abrahamittiske religioner

En samlebetegnelse for jødedom, islam og kristendom. Ordet er dannet av navnet Abraham, som er en person som er viktig for både jøder, kristne og muslimer:

  • Som stamfar til det jødiske folk
  • Som et religiøst forbilde for kristne
  • Som en stor profet for muslimene

Agnostisisme

Fra gresk, «ikke-viten». Oppfattelsen av at mennesket ikke kan bevise eller motbevise om det finnes en gud. Tilhengerne av denne oppfattelsen kalles agnostikere. Agnostikere vil hverken avvise eller hevde at det finnes en gud.

Alter

Fra latin, «opphøyet» eller «hevet». Det vil si et sted som er fysisk hevet over omgivelsene. Det kan f.eks. være en bakketopp eller et bord. Alteret er et hellig sted hvor det blir utført ritualer. F.eks. blir alteret i mange religioner ofte brukt til offerritualer. 

Animisme

Fra latin, animus, som betyr sjel. En primitiv religionsform, hvor dyr og planter oppfattes som levende (besjelte) og tilbes. 

Antropogoni

Fra gresk, betyr egentlig «menneskets fødsel». En antropogoni er en myte som handler om menneskets skapelse og opprinnelse.

Antropologi 

Fra gresk, betyr «læren om mennesket». Uttrykket kan brukes om to forskjellige ting:

  • Studiet av menneskers sosiale og kulturelle forhold.
  • En religions eller filosofisk retnings menneskesyn.

Antropomorf

Fra gresk, betyr «menneskeformet» eller «menneskelignende». Et uttrykk som brukes om guder eller andre overnaturlige fenomener som ligner mennesker.

Apokalypse (apokalyptisk)

Fra gresk, betyr «åpenbaring». Nesten utelukkende brukt o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn