Begreper i buddhismen

På denne siden finner du forklaringer på de viktige begrepene i buddhismen. Vi har listet dem i alfabetisk rekkefølge. På noen undersider gir vi en utdypende forklaring av enkelte av begrepene.

Anatman

«Ikke-selv». Det buddhistiske begrepet for at det ikke finnes noe egentlig jeg eller selv, dvs. at mennesket ifølge buddhismen ikke har noen sjel eller evig vesenskjerne. An-atman står i motsetning til atman, som i hinduismen betyr sjelen eller det innerste selv. Les mer.

Arhat 

Betyr «ærverdig». En arhat er i theravada-buddhismen den opphøyde munken som har nådd den endelige oppvåkningen gjennom et intenst indre arbeid og mye meditasjon. Han inngår i nirvana ved sin død, slik Buddha gjorde. Begrepet er særlig knyttet til theravada. Les mer.

Benarestalen

Buddhas berømte tale etter hans endelige oppvåkning. I talen fremsetter han læren om middelveien, de fire edle sannheter og den åttedelte vei. Dermed setter han lærens hjul, dvs. dharmaen, i gang. Les mer.

Bodhisattva

En person som har oppnådd oppvåkningen og buddha-tilstanden, men utsetter sin inngang i nirvana og i stedet lar seg gjenføde for å hjelpe andre til frelse. En bodhisattva er altså en slags buddha som har utsatt sin egen frelse for å hjelpe andre til frelse. Spiller en sentral rolle i mahayana og vadsjrayana. Les mer.

Buddha

Har to betydninger i buddhismen: For det første betyr det generelt én som har oppnådd den endelige oppvåkninge...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn