BARNDOM

I denne analysehjelpen får du hjelp til å analysere diktet «BARNDOM» av Yahya Hassan. Vi går gjennom de viktigste elementene i teksten, som kan være fine å ha med i analysen. Utover dette får du et sammendrag av teksten, samt ordforklaringer og bakgrunnskunnskaper. Til slutt hjelper vi deg med å tolke teksten og sette den i perspektiv.

Presentasjon av teksten

Tittel: BARNDOM
Forfatter: Yahya Hassan
Sjanger: Dikt

«BARNDOM» er et dikt fra Yahya Hassans diktsamlingsdebut YAHYA HASSAN, som ble utgitt i 2013. Diktsamlingen har altså samme navn som den danske forfatteren med palestinsk bakgrunn, og diktene kan i høy grad leses som selvbiografiske fortellinger fra forfatterens eget liv. «BARNDOM» beskriver eksempelvis en scene fra et barndomshjem som kunne være Hassans. Fem søsken får bank av sin far, som slår dem med en kølle. Via TV-bilder forbinder diktet volden i hjemmet med volden i Israel-Palestina-konflikten, som har stor påvirkning på familien fordi de har palestinske røtter.

Diktsamlingens utgivelse vakte stor oppsikt, ikke minst fordi Hassan både i diktene og i mediene rettet skarpe anklager mot sine foreldres generasjon og det sosiale miljøet han er oppvokst i.

Utdrag av analysehjelpen

Diktets ordvalg er preget av brutale og direkte uttrykk

«BARNDOM» er preget av brutale og direkte ord som formidler de voldelige scenene som utspiller seg i hjemmet.

Ord som «SLAG» og «SKRIG» setter tonen ved å understreke volden i hjemmet, mens vendinger som «EN FAR MED EN KØLLE» og «EN PØL AF PIS» viser den direkte, likefremme måten det lyriske jeg formidler volden på. 

Diktet inneholder ikke mange poetiske pynteord, men vi støter likevel på ordet «HIKSTER», som de færreste bruker til hverdags.

Ordvalget understøtter diktets direkte, konfronterende tone. Vi blir som lesere kastet midt inni en ubehagelig situasjon som presenteres uten omsvøp: fem barn får bank med en kølle, mens de står og gråter i en pøl av deres eget piss. Det direkte ordvalget formidler situasjonens brutalitet uten å pynte eller forskjønne den. 

Det lyriske jeg viser glimt av sin egen sammensatte personlighet i ordvalget. Av og til stikker et ord ut fra mengden og avslører at det også er et lekende aspekt av språket, tross hjemmets brutalitet og forbud mot overhodet å snakke dansk: 

FLERGRÆDERI OG EN PØL AF PIS

I et vers som ovenstående er det en markant allitterasjon (PØL AF PIS) og et oppfinnsomt nytt ord (FLERGRÆDERI), som vekker forskjellige assosiasjoner til for eksempel flerguderi. Verset er et godt eksempel på det lyriske jeg-ets språklige overskudd. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

BARNDOM

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 09.10.2020
    Skrevet av Elev på Vg2