Hjelp til Biologi

Hvis du har faget Biologi på Vgs. og trenger inspirasjon eller hjelp til å komme i gang med dine egne oppgaver, kan du se på eksemplene vi har samlet her. Du kan finne notater og sammendrag for å repetere pensum eller du kan se eksempler på prosjektoppgaver og rapporter samt andre type oppgaver i Biologi.

I menyen til venstre kan du klikke deg inn på den oppgavetypen du ser etter. Du kan også søke etter tema eller ord fra oppgaven i søkefeltet over.
Her kan du få hjelp til eksamen ved å repetere med våre notater og sammendrag, eller se eksempler på tidligere eksamensoppgaver. Hent inspirasjon og bli god til å lage dine egne oppgaver i Biologi på Vgs.!