Rapport

Har du vansker med å skrive rapport?

Da kan vi hjelpe deg. Å skrive rapport er noe som går igjen i flere fag, og selv om de er ulike, er det noen trekk som går igjen. Vi stiller med et godt utvalg av eksempler på rapporter i ulike fag. Her kan du bla gjennom og se vanlige virkemidler, samt få tips til et godt oppsett.

Velg et eksempel som passer for ditt fag og din oppgave, og bruk det som mal for rapport. Eksemplene viser deg hvordan du kan skrive en rapport, og du kan se ulike måter å tolke forskjellige tema på. La deg inspirere av en rekke gode tekster, og kom igang med å skrive din egen rapport!