Analysemodell

Dette er Studienetts analysemodeller. Disse har vi laget med tanke på deg som ønsker å skrive fremragende analyser, og som higer etter å få bedre karakterer i norsk. Ta en titt på de mange analysemodellene du finner nedenfor, og lær hvordan du kan analysere en tekst!

Hva er en analysemodell?

Studienetts analysemodeller hjelper deg med å analysere en tekst. Våre analysemodeller tar for seg et stort utvalg oppgavetyper, og kan brukes som inspirasjon og veiledning når du skal i gang med din tekstanalyse.

Blant våre mange analysemodeller finner du for eksempel hjelp til novelleanalyse, analyse av sammensatte tekster, analyse av dikt og mye mer.

Hvordan bruke Studienetts analysemodeller?

Bruk våre analysemodeller som inspirasjon til analyse av en tekst, og som en verktøykasse du kan finne frem når du trenger hjelp til din analyseoppgave.

Studienetts analysemodeller hjelper deg med å:

  • redegjøre for en gitt tekst
  • analysere viktige elementer i teksten
  • tolke teksten

I flere av analysemodellene legger vi frem en mal for den bestemte tekstanalysen. Vi har analysemodeller for både skjønnlitteratur, sammensatte tekster og sakprosatekster.

Vår analysemodell for sakprosa finner du her.

I tillegg har vi utviklet analysemodeller som fokuserer på spesifikke elementer, som er viktige å ha med i en analyse.

Se blant annet vår analysemodell for språklige virkemidler her.

Analyse på eksamen

Tekstanalyse er en oppgavetype som ofte dukker opp på eksamen i norsk, både i hovedmål og sidemål. Eksamen i norsk er relevant for deg på Vg3.

På eksamen i norsk kan man for eksempel bli bedt om å tolke og sammenligne ulike tekster, analysere en novelle, et utdrag fra en roman, en artikkel eller en sammensatt tekst.

Forbered deg til eksamen i norsk ved å lese igjennom våre mange analysemodeller.

Under finner du analysemodeller til enhver oppgavetype du kan møte på i norskfaget.