Studienetts besvarelser

Få hjelp til tekstanalyse i norsk! På denne siden finner du Studienetts gullbesvarelser av en rekke oppgavetyper i norskfaget. Bruk besvarelsene som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, prøver og innleveringer i norsk og bli god på tekstanalyse.

Eksempler på gullbesvarelser

I våre gullbesvarelser hjelper vi deg med en rekke oppgavetyper du blir bedt om å skrive i norskfaget.

Vi forstår at det kan være vanskelig å skille mellom og forstå hvordan de mange oppgavetypene i norsk skal besvares. Det er derfor vi har laget gullbesvarelser, hvor vi gir deg en komplett veiledning til de enkelte oppgavene. Se et utvalg av Studienetts gullbesvarelser her:

Eksempel på essay

Eksempel på artikkel

Eksempel på kåseri

Hva er en gullbesvarelse?

Studienetts gullbesvarelser er eksempler på hvordan en god besvarelse av de ulike oppgavetypene i norsk på Vgs kan se ut.

Gullbesvarelsene er bygget opp av to lag:

  • Det første laget er selve oppgaven.
  • Det andre laget består av kommentarbokser, hvor vi forklarer hvorfor oppgaven er utformet som den er.

Hvordan bruke gullbesvarelsene?

Våre gullbesvarelser skal brukes som eksempler på hvordan man kan skrive en god tekstanalyse i norsk.

Ønsker du å få gode karakterer i norsk duger det ikke å kun ta utgangspunkt i rene eksempler. Du skal også forstå hvorfor de ulike elementene i de enkelte oppgavene er vesentlige.

Det er nettopp derfor vi i gullbesvarelsene forklarer deg hvorfor og hvordan oppgavene er skrevet som de er, i tillegg til selve besvarelsen.

Les mer om hvordan du kan bruke Studienetts gullbesvarelser her.

Tekstanalyse på eksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På skriftlig eksamen i norsk blir du som regel spurt om å analysere en tekst. Det er derfor en god idé å øve deg på analysere ulike typer tekster i løpet av skoleåret.

Finn frem til de oppgavetypene du trenger hjelp til, og bli god på tekstanalyse i norsk!