Tysk artikkel

Få hjelp til å komme i gang med din tyske artikkel.

Følg vår mal for artikkel for å ha god oppbygging og et godt oppsett. Eksemplene gir deg tips og råd til en god artikkel.

La deg inspirere av eksemplene og sørg for at du holder deg innenfor kravene til en artikkel i tysk.