Samfunnsfag biografi

Bla gjennom eksempler på biografier om relevante personer i dagens samfunn!

Bruk vår mal for biografi som utgangspunkt for din biografi og få et godt oppsett. Les gjennom et par eksempler for å se ulike måter å skrive en biografi på, og få tips til hva man bør legge vekt på i en biografi i samfunnsfag.