Samfunnsfag Fortelling

Finn Samfunnsfag Fortelling på Studienett.no. Les materialer med sjanger Samfunnsfag Fortelling til inspirasjon.
  • politikk Samfunnsfag

    Oppgaven tar for seg følgende problemer: 1.Gjøre greie for hvordan du selv kan være med på å påvirke det politiske systemet og diskutere hva som kan true demokrati. 2.Diskutere sammenhenger mellom st (…)