Engelsk eventyr

Få hjelp til å skrive ditt eventyr.

Velg mellom flere eksempler på eventyr på engelsk og kom i gang med ditt eventyr. Bruk eksemplene som mal for å se hvordan du kan skrive et eventyr i engelsk.

Les hvilke sjangertrekk og virkemidler som er viktig å ha med for å oppfylle kravene. La deg inspirere av gode eksempler og begynn å skrive ditt eget eventyr i engelsk!