Engelsk biografi

Få hjelp til å skrive en biografi. Her har Studienett samlet flere oppgaver med sjangeren biografi. Disse kan du bruke som hjelp og inspirasjon når du skal i gang med å skrive din egen biografi.

Hva er en biografi?
En biografi er en tekst som forteller om en persons liv. Biografier kan gi leseren en dypere innsikt i en persons liv og personlighet, og kan blant annet ta for seg konkrete hendelser i livet til den valgte personen og dens karriere. En biografi kan også gå nærmere inn på en persons karakterutvikling og følelser.

Godt eksempel på biografi
Når du skal skrive en biografi, kan det være nyttig å gå igjennom et eksempel på en biografi.

Denne biografien omhandlende Ernest Miller Hemingway, er et godt eksempel. Se biografien om Ernest Miller Hemingway her.

Her finner du flere eksempler på engelske biografier. Ved å se igjennom disse eksemplene får du både inspirasjon til hvem du kan skrive en biografi om, og hvordan.

Din biografi kan for eksempel handle om en forfatter, skuespiller, artist eller en politikker. Mulighetene er mange, og under får du tips til noen av dem.