Trinn for trinn veiledning

Få førsteklasses hjelp til dine oppgaver i engelsk fellesfag og programfagene med Studienetts trinn for trinn veiledninger. Her får du fremragende hjelp til å løse ulike oppgavetyper, som du ofte blir bedt om å ta for deg i engelskfagene.

Studienetts trinn for trinn veiledninger

Bruk Studienetts trinn for trinn veiledninger når du har behov for rettledning. Våre veiledninger hjelper deg med å skrive aktuelle oppgavetyper, fra begynnelse til slutt, og styrker den helhetlige kvaliteten på oppgavene dine.

Hva er en trinn for trinn veiledning?

En trinn for trinn veiledning er et produkt utarbeidet av Studienett, og som har til hensikt å hjelpe deg med å skrive bedre oppgaver inne ulike sjangere som du møter i løpet undervisningen i engelskfagene.

Veiledningene hjelper deg med å forstå den gitte oppgavetypen. I tillegg får du hjelp til selve skriveprosessen og med oppbyggingen av oppgaven. Våre veiledninger redegjør også for hva som er viktig å ha med innen den bestemte sjangeren.

Hvordan bruke Studienetts trinn for trinn veiledning?

Studienetts trinn for trinn veiledninger sikter mot å hjelpe og veilede deg med å skrive ulike oppgavetyper i engelskfagene. Veiledningene kan være til inspirasjon både i forbindelse med form, struktur og innhold. De kan hjelpe deg når du sitter fast, og gi deg et dytt i riktig retning.

Du kan bruke veiledningene som hjelp til:

  • Hvordan du kan lese og forstå oppgaveteksten
  • Hvordan du kan lage en disposisjon
  • Hvordan du kan bygge opp oppgaven
  • Hvordan du kan skrive selve oppgaven

Eksamen i engelsk

Fra og med Vg1 kan du trekkes ut til skriftlig eksamen i engelskfagene. Dette gjelder for engelsk fellesfag, og fra og med Vg2 kan du trekkes ut i internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur.

Få hjelp og la deg inspirere av Studienetts trinn for trinn veiledninger, og få et godt utgangspunkt når du skal i gang med dine oppgaver i engelskfagene.