Engelsk artikkel

Hjelp til å skrive artikkel
Vi har laget en oppskrift på hvordan du skriver engelsk artikkel. Følg oppskriften og kom nærmere toppkarakter. Oppskriften viser deg alt du er nødt å ha med, og gir deg tips til et godt oppsett. Forhold deg til vår oppskrift for artikkel og hent inspirasjon fra eksemplene, så kan du også skrive en kanon artikkel: Se oppskrift til å skrive artikkel her!

Eksempel på artikkel
For å hjelpe og inspirere deg videre, har vi lagt ut en rekke eksempler på artikler. Eksemplene viser deg hva som menes med god oppbygging og argumentasjon. La deg inspirere av kvalitetssikrede eksempler på artikkel.