Anmeldelse (Bok, Film...)

Her finner du en rekke oppgaver under sjangeren Anmeldelse (Bok, Film,…). Bruk disse oppgavene til inspirasjon når du skal skrive din egen anmeldelse i Engelsk. 

Hva er en anmeldelse (Bok, Film,…)?
En anmeldelse presenterer og kommenterer et valgt verk, som for eksempel kan være en bok eller en film. Ofte forklares verkets innhold, og vesentlige deler og temaer presenteres. En anmeldelse inneholder som regel en bedømmelse av det valgte verket.

Gode eksempler på anmeldelser (Bok, Film…)
Eksemplene du finner på denne siden, kan brukes som inspirasjon og hjelp til din egen anmeldelse.

Dette er en anmeldelsen av boken ”To Kill a Mockingbird”, og kan brukes som eksempel når du skal skrive en bokanmeldelse. Se anmeldelsen av ”To Kill a Mockingbird” her

Et godt eksempel på en filmanmeldelse er anmeldelsen av "Interstellar". Anmeldelsen av "Interstellar finner du her.

Ved å skrive en anmeldelse får du trening i å vurdere og presentere et engelskspråklig verk. I Engelsk blir du ofte bedt om å vurdere en tekst, og å bruke egnede lese- og skriveferdigheter tilpasset den enkelte tekst. Eksemplene du finner her, er derfor være svært nyttige når du skal skrive en anmeldelse.

Under finner du flere anmeldelser av varierte verker, som du kan bruke for å komme i gang med i din egen anmeldelse.