Engelsk rapport

Se hvordan du kan skrive en rapport i engelsk.

Eksemplene viser deg virkemidler samt gir deg tips til et godt oppsett. Velg et eksempel du kan bruke som mal for rapport, og hent inspirasjon til hvordan du kan skrive en rapport i engelsk.