Hovedsyn

På denne side ser vi på hovedsynet i debattinnlegget “Awesome er eit uttrykk ungdommen kjenner. Dei kjenner sikkert bullshit også!” Vi vil også komme inn på hvordan skribenten, Knut Magnussen, underbygger sitt hovedsynspunkt med en rekke underordnede synspunkter i debattinnlegget.

​​​​​​​Hovedsyn: I Norge skal vi snakke norsk

Knut Magnussens hovedsynspunkt er at nordmenn bør snakke norsk. Han uttrykker dette synspunktet indirekte i både debattinnleggets overskrift og senere i innlegget. Det gjør han ved å kalle noen kampanjeslogans med engelske ord for “bullshit”:

Awesome er eit uttrykk som ungdommen kjenner, er forklaringa som Framtidsfylket har på denne språklege bastardiseringa. Og sidan vi har ein språkkunnig ungdomsgenerasjon, tvilar eg ikkje på at dei kjenner ordet awesome. Dei kjenner heilt sikkert også eit anna ord som passar i denne samanhengen, nemleg bullshit.

Synspunktet retter seg mot en av Fremtidsfylkets kampanjeslogans som skal få flere unge til å bosette seg i Sogn og Fjordane. Magnussen mener at de engelske uttrykkene som f.eks.  “Kom til Awesome Sogn og Fjordane” og “Don’t be a donkey, be a sognandfjording” i kampanjen er et dårlig forsøk på å snakke til de unge, og ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn