Argumentasjon og appellformer

På denne siden får du hjelp til å analysere argumentasjonen i debattinnlegget “Awesome er eit uttrykk ungdommen kjenner. Dei kjenner sikkert bullshit også!” Vi vil bygge opp analysen ved å gi eksempler på argumenter som hører under de tre appellformene: etos, logos og patos.

Etos - bygger opp troverdighet hos avsenderen

Appellformen etos handler om å bygge opp avsenderens troverdighet. I debattinnlegget skjer det først og fremst ved at avsenderen Knut Magnussen skaper et fellesskap med mottakeren sin, men også ved at Magnussen selv velger å bruke de uttrykkene som han ellers er motstander av.  

Magnussen skaper et fellesskap med mottakeren

Magnussen skaper et fellesskap med mottakeren sin ved å konsekvent bruke pronomenet “vi”. Det får mottakeren til å føle seg inkludert i Magnussens tekst, og dermed være mer tilbøyelig til å følge argumentene hans:

Og språket vårt er faktisk ein del av dette særpræget som vi “wannabe-sognandfjordings” som Framtidsfylket sikker kaller oss, er glade i.

I sitatet etablerer han fellesskap med leseren ved å bruke “vi” og skrive om det som er felles – nemlig det norske språket. Det gir mottakerne hans noe å identifisere seg med. Sitatet fremhever samtidig Framtidsfylket som noe som står utenfor fellesskapet fordi de bruker tåpelige engelske uttrykk som “wannabe-sognandfjordings”.

Når vi føler oss som en del av et fellesskap vil vi som regel ha en større ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn