[2]

Awesome er eit uttrykk ungdommen kjenner | Norsk sidemål | Vår 2018

I denne oppgavehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om “Awesome er eit uttrykk ungdommen kjenner. Dei kjenner sikkert bullshit også!” Det gjør vi ved å fremheve og forklare tekstens synspunkter. Vi ser også på hvordan avsenderen, Knut Magnussen, bruker språklige og retoriske virkemidler til å argumentere for sine synspunkter. Til slutt vil vi gi deg ideer til hvordan du kan reflektere over budskapet.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk sidemål, vår 2018.

Oppgave 3

Vedlegg:

- Knut Magnussen: «Awesome er eit uttrykk ungdommen kjenner. Dei kjenner sikkert bullshit også!», 2017

Formuler kort hovedsynet i den vedlagte teksten. Forklar hvordan Knut Magnussen argumenterer for synet sitt. Reflekter til slutt over budskapet til Magnussen.

Kommentar: Oppgaven er tredelt. I den første delen skal du kort og presist formulere hovedsynet. I den andre delen skal du bruke relevant fagspråk. I den siste delen skal du begrunne svaret ditt og vise evne til selvstendig refleksjon.

Sammendrag av teksten

Avsender: Knut Magnussen, journalist
Medie og utgivelse: Spalta “Frispark” i avisa Firda (2017)
Sjanger: Debattinnlegg / kommentar

Knut Magnussen sitt hovedsynspunkt er at engelske ord blir brukt altfor ofte i dagens Norge. Han mener at det er et uttrykk for et forsøk på å være smart, men at det har den motsatte effekten. Det er spesielt Fremtidsfylket AS som han kritiserer. De har nemlig laget en kampanje for å få flere tilflyttere til Sogn og Fjordane der de bruker slogans som “Kom til Awesome Sogn og Fjordane” og “Don’t be a donkey, be a sognandfjording.”

Magnussen er redd for at det kan true de norske kulturverdiene dersom man bruker engelsk i stedet for norsk til å kommunisere. Han mener også at det norske språket er den beste måten å kommunisere blant nordmenn, på samme måte som det tyske språket er i Tyskland.

Ordforklaringer

Her får du en alfabetisk liste med forklaringer av vanskelige ord og begreper i teksten.

adekvat substitutt: fullgode erstatninger.

awesome: veldig bra.

bastardisering: en blanding av to forskjellige ting som man ikke mener skal blandes.  

bullshit: meningsløst og dumt prat.

don’t be a donkey: en penere utgave av det engelske uttrykket “don’t be an ass” (esel). Slutt å oppføre deg dumt eller være sta.

framifrå: utmerket.

hegne om: skjerme, verne.

pietet: respekt.

språkkunnig: språkkyndig.

Hjelp til Nynorsk

Har du nynorsk som sidemål? Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Awesome er eit uttrykk ungdommen kjenner | Norsk sidemål | Vår 2018

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 24.03.2020
    Skrevet av Elev på Vg3
    Faen, trodde det var hele greia, men det var jo bare begynnelsen.
  • 19.03.2021
    Skrevet av Elev på Vg3