Autobahn | Norsk hovedmål | Vår 2017

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive kortsvarsoppgaven om «Autobahn» av Rolf Jacobsen. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din, når det gjelder modernistiske trekk knyttet til oppbygning, språk og innhold i diktet.

Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk hovedmål, 24. mai 2017.

Oppgaveformulering

Vedlegg:

 •     Rolf Jacobsen: «Autobahn», 1975

Gjør greie for modernistiske trekk i diktet.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Bruk relevant fagspråk og eksempler fra teksten.

Fakta om teksten «Autobahn»

Forfatter: Rolf Jacobsen
Årstall: 1975
Sjanger: Modernistisk dikt

Sammendrag

«Autobahn» er et dikt som består av seks strofer, og hver strofe består av tre verselinjer. Diktet beskriver hvordan ulike elementer fra naturen, som skogen og skyene, og menneskeskapte gjenstander, som katedraler og kirketårn, forsvinner i horisonten når man kjører på autobahn (motorveien).

Samtidig sier diktets jeg at all fart er flukt, og spør tekstens mottaker – du-et – hva han eller hun flykter fra. Alle strofene avsluttes med en verselinje om at noe forsvinner og blir borte. Til slutt er det selve leseren – du-et – som forsvinner og blir borte.

Bakgrunnskunnskap om modernismen

Modernismen betegner en utvikling innenfor kunst og arkitektur som dominerte i Europa sent på 1800-tallet og på starten av 1900-tallet. Perioden var preget av enorme industrielle fremskritt, massetilflytting til byene og etter hvert store kriger. Denne samfunnsutviklingen ble speilet i kunsten, både når det gjaldt form og innhold. 

Blant annet fordi Norge tidlig i forrige århundre hadde blikket vendt innover, med fokus på unionsoppløsning og nasjonal utvikling, slo modernismen virkelig igjennom her til lands først etter andre verdenskrig.

Modernismen ble først omtalt som avant garde, som er et uttrykk som betegner en bevegelse som ønsker å bryte med det eksisterende. Innenfor litteraturen gikk de tradisjonelle verseformene i lyrikken tapt til fordel for frie vers, og temaene i både prosa og lyrikk dreide fra familie og samfunnsproblemer til angst, ensomhet og fremmedgjøring. Også de enorme industrielle fremskrittene, og overgangen til moderne teknologi, var viktige temaer for mange modernister.

Norske modernister

I Norge var det særlig forfattere som Knut Hamsun og Sigbjørn Obstfelder som mot slutten av 1800-tallet begynte å skrive modernistisk, i en periode vi her i landet gjerne kaller nyromantikken.

Utover 1900-tallet gjennomgikk modernismen som litterær og kunstnerisk retning flere stadier, og forfattere som Rolf Jacobsen, Gunvor Hofmo og Tarjei Vesaas ble viktige representanter for den modernistiske lyrikken. En del tendenser og kunstneriske retninger, som f.eks. ekspresjonisme, surrealisme og absurdisme, er også dekket av den bredere betegnelsen modernisme.

Oppskrift på kortsvarsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på kortsvarsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Autobahn | Norsk hovedmål | Vår 2017

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 14.03.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet
 • 19.11.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  autobahn