Nedarving i stamtavler

Biologi 2.

Når du har et stamtre over f.eks. forekomsten av en sykdom i en familie kan du fastslå sykdommens arvegang ved å se på hvordan sykdommer opptrer i stamtreet. På denne siden gjennomgår vi hvordan du leser arvegangen ut fra et stamtre.…

...

Stamtrær viser ofte dominant/recessiv arv

Stamtrær viser nesten alltid arvegangen for gener med dominant/recessiv arvegang.

Du vil likevel kunne møte stamtrær over egenskaper med kodominant eller ufullstendig dominant nedarving. Du kan kjenne igjen disse stamtrærne ved å se etter om individene kan ha mer enn to forskjellige fenotyper. Fenotypene kan f.eks. være «frisk», «litt syk» og «veldig syk». Ved dominant/recessiv arv er man enten helt frisk eller helt syk. Du kan derfor alltid være sikker på at det er snakk om kodominant eller ufullstendig dominant arv dersom du ser fra stamtreet at det finnes mer enn to forskjellige fenotyper. Hvis du er i tvil om hvordan du skiller mellom kodominant og ufullstendig dominant arv kan du lese denne siden i kompendiet.

Resten av siden handler om stamtrær over egenskaper med dominant/recessiv arvegang.…

...

Diagram for bestemmelse av arvegang

Det er en veldig god øvelse å fastslå arvegangen i et stamtre på den måten som vi nettopp har gjort i disse to eksemplene. Du blir da trent på å sette opp krysningsskjemaer, og får da en god intuitiv forståelse av hvordan arv fungerer.

Stamtrær har likevel noen overordnede trekk som gjør det mulig å lese av arvegangen uten å sette opp krysningsskjemaer. Vi har samlet denne informasjonen i et flytdiagram nedenfor, som du kan bruke til å finne ut av hvilken arvegang som er sannsynlig for egenskapen i stamtreet du ser på. K…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn