Kodominans og ufullstendig dominans

Biologi 2.…

...

Begge alleler kommer til uttrykk

Kodominans og ufullstendig dominans er to typer nedarving hvor begge alleler i et genpar kommer til uttrykk i fenotypen. Kodominans og ufullstendig dominans skiller seg derfor fra dominant/recessiv nedarving, hvor det dominante allelet kan skjule tilstedeværelsen av et recessivt allel.…

...

Heterozygoten har sin egen fenotype

Du kan alltid se et individs genotype direkte ut fra fenotypen ved ufullstendig dominans eller kodominans. Dette skyldes at det heterozygote genparet har sin egen fenotype.

Det er likevel forskjell på hvordan allelene kommer til uttrykk i fenotypen ved ufullstendig dominans og kodominans. Under gjennomgår vi forskjellene på disse to typene nedarving.…

...

Ufullstendig dominans: Tre grader av en fenotype

Når gener nedarves ufullstendig dominant er den heterozygote fenotypen en mindre kraftig versjon av en av de homozygote fenotypene.

Ufullstendig dominans opptrer f.eks. i forbindelse med blomsterfargen hos planten Løvemunn. Her koder allelet FR for rød blomsterfarge, mens allele…

...

Kodominans: Tre forskjellige fenotyper

Når et gen opptrer med kodominante alleler dannes funksjonelt protein ut fra begge alleler i genparet. Begge alleler kommer altså like mye til uttrykk hos individet. Et heterozygot individ har derfor en fenotype som er en kombinasjon av de to homozygote fenotypene…

...

Ufullstendig dominans eller kodominans?

Du kan ikke alltid si med sikkerhet om et bestemt gen opptrer med ufullstendig dominante eller kodominante alleler.

For eksempel kan man forestille seg at det finnes tre fenotyper for blomstene hos en bestemt plante: rød, rosa og hvit. Her er det mulig at plantearten er i stand til å produsere både rødt og hvitt fargestoff. Planter med røde eller hvite blomster produs…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn