Dominant/recessiv arv

Biologi 2.…

...

Dominant/recessiv arv: Et allel dominerer over et andet allel

Dominant/recessiv arv innebærer at et allel for et gen dominerer over et annet allel for det samme genet. Man sier da at det ene allelet er dominant, og det andre er recessivt.

  • Dominante alleler kommer til uttrykk i fenotypen.
  • Recessive alleler kommer ikke til uttrykk i fenotypen, med mindre organismen er homozygot for det recessive allelet (dvs. at organismen ikke har et dominant allel).…

...

Kjønnsbundet arv

Nå har vi sett på hvordan genotypen bestemmer fenotypen ved dominant/recessiv arv når det gjelder gener på autosomene. Sammenhengen er noe annerledes dersom genet sitter på et kjønnskromosom – dvs. dersom egenskapen er kjønnsbundet.

Som eksempel kan vi ta for oss genet for øyenfarge hos bananfluer. Dette genet sitter på X-kromosomet. Her koder det dominante allelet XR for rød øyenfarge, og det recessive Xr koder for hvit øyenfarge. Bananfluer kan ha genotypene, og de tilhørende fenotypene, som er vist på figur 2. Legg merke til at hannenes fenotype bestemmes av kun ett X-kromosom. …

...

Dominant/recessiv nedarving og proteinmengde

Nå vil vi kortfattet vise hvorfor dominant/recessiv nedarving er et dominansforhold du møter ofte i undervisningen og i oppgaver.

Forskjellige alleler av et gen koder for forskjellige versjoner av et protein. I mange tilfeller finnes det likevel kun en bestemt versjon av proteinet som fungerer i organismen. Grunnen til det er at et protein skal ha en helt bestemt oppbygning for å binde seg til andre stoffer og utføre oppgaver i en celle eller organisme. Derfor finnes det ofte kun ett funksjonelt allel for et bestemt gen. Vi skal kalle det funksjonelle allelet for R.

Dersom organismen har to av disse funksjonelle allelene for gen…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn