Nedarvingsmønstre

Biologi 2.

Mennesker (og de fleste andre dyr og planter) har to kopier av deres gener – kalt alleler. Allelene i et genpar er enten like eller forskjellige. Det er de to allelene i et genpar som tilsammen bestemmer en gitt fysisk egenskap hos organismen. Allelene i et genpar kan for eksempel bestemme menneskers øyenfarge eller blodtype. Man sier at organismens genotype bestemmer organismens fenotype.

De to allelene i et genpar kommer ikke alltid like godt til uttrykk i fenotypen. Dette skyldes at gener har forskjellige nedarvingsmønstre. Nedarvingsmønstre kan for eksempel innebære at kun det ene allelet i genotypen kommer til uttrykk i fenotypen, eller at begge allelene kommer like godt til uttrykk. På de neste sidene i kompendiet kan du lese om de ulike typene dominansforhold som du skal kunne:

  1. Dominant/recessiv arv
  2. Kodominans og ufullstendig dominans
  3. Epistase