Dihybrid arv

Biologi 2.…

...

Genpar nedarves uavhengig av hverandre

Vi ser på dihybrid arv når vi setter opp et krysningsskjema for to genpar samtidig. Her bruker vi Mendels 2. lov. Mendels 2. lov handler om nedarving av flere enn ett gen. Loven sier at alleler i forskjellige genpar fordeles til kjønnsceller uavhengig av hverandre. Det betyr at to forskjellige egenskaper nedarves uavhengig av hverandre fra foreldre til avkom.

Vær oppmerksom på at Mendels 2. lov ikke gjelder dersom to gener er koblede. Det kan du lese om lenger ned på siden.…

...

Slik setter du opp krysningsskjemaer for flere enn ett genpar

Nå vil vi gjennomgå hvordan du setter opp et krysningsskjema for nedarving av flere enn ett genpar.

Som eksempel ser vi på nedarvingen av to gener for utseende hos erter, som Mendel også arbeidet med:

  • Hos det første genet koder det dominante allelet (R) for runde erter, og det recessive allelet (r) koder for rynkete erter.
  • Hos det andre genet koder det dominante allelet (G) for gule erter, mens det recessive allelet (g) koder for grønne erter.

Krysning i P-generasjonen

La oss si at vi begynner med å krysse en ren linje av dominante individer (plan…

...

Utspaltingsforhold ved nedarving av to genpar

Da vi så på nedarvingen av ett gen fant vi at utspaltingsforholdet for fenotypene i F2 var 3 : 1 når man krysset heterozygote foreldre. Det vil si at 75 % av individene i F2 hadde fenotypen bestemt av det dominante allelet, og 25 % av individene hadde feno…

...

Utspaltingsforholdet er annerledes ved epistase eller koblede gener

Det finnes imidlertid tilfeller der nedarving av to gener ikke gir et utspaltingsforhold lik 9 : 3 : 3 : 1. Det gjelder i to ulike situasjoner:

  • Hvis det er snakk om epistase.
  • Hvis de to genene er koblede.

Under kan du lese en kort beskrivelse av hvordan Mendels 2. lov gjelder i disse to situasjonene, i tillegg til hva som skjer med fenotypenes utspaltingsforhold.

Epistase

Epistase innebærer at et genpar bestemmer om en et annet genpar kommer til uttrykk eller ikke. F.eks. kan et dominant allel i genpar 1 bety at genpar 2 undertrykkes, uavhengig av allelsammensetningen i genpar 2.

Dersom det forekommer epistase blir utspaltingsforholdet av fenotypene i F2 annerledes enn 9 : 3 : 3 : 1. Bl.a. blir det mindre enn fire forskjellige fenotyper.

Mendels 2. lov gjør seg likevel gjeldende ved epistase. Derfor kan du også her sette opp et krysningsskjema ove…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn