Genotype og fenotype

Biologi 2.

Heterozygote og homozygote organismer

Allelenes sammensetning i et genpar kalles for en organismes genotype mht. genet. Når man ser på et bestemt genpar hos organismen, er de to allelene enten like eller ulike.

  • Homozygote organismer har to like alleler for et bestemt gen.
  • Heterozygote organismer har to ulike alleler for et bestemt gen.

Organismer har altså enten en homozygot eller en heterozygot genotype mht. et bestemt gen.

Figur 1 viser eksempler på heterozygote og homozygote genotyper hos en organisme. Her er ulike alleler for samme gen angitt med hhv. små og store bokstaver. Organismen har to forskjellige alleler av gen A, og er derfor heterozygot for dette genet. Organismen har derimot like al...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn