Gener, kromosomer og alleler

Biologi 2.…

...

Gener bestemmer proteinenes oppbygning

Et gen er et utsnitt av en DNA-tråd som koder for hvordan et bestemt protein skal bygges opp. DNA-et koder for proteiner, fordi det inneholder fire ulike baser som opptrer i en bestemt rekkefølge. Det er basenes rekkefølge i genet som bestemmer proteinets oppbygning.

Proteiner utgjør de grunnleggende byggesteinene i levende organismer og styrer de fleste prosessene som skjer i organismene. Det er derfor genene som bestemmer hvordan levende organismer er bygget opp og fungerer. …

...

Genene finnes på kromosomer

Levende organismers DNA er samlet i et bestemt antall kromosomer. Kromosomene inneholder alle organismenes gener – kalt organismenes genom.

Mennesker (og de fleste andre dyr og planter) har to utgaver av kromosomene i cellene deres – en utgave arvet fra hver forelder. Kromosomene opptrer derfor i kromosompar.

Mennesker har totalt 23 kromosompar. Figur 1 viser hvordan et menneske…

...

Alleler er forskjellige utgaver av et gen

De to genene i et genpar kan bestå av helt like DNA-sekvenser, og derfor kode for proteiner med samme oppbygning. Genene kan også opptre i forskjellige utgaver. De ulike utgavene som finnes av et gen kalles for alleler. Ulike alleler koder altså for ulike utgaver av et bestemt protein. To ulike alleler av et gen kan for eksempel kode for to forskjellige blodtyper hos mennesker, eller to forskjellige pelsfarger hos katter.

Det er veldig varierende hvor mange forskje…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn