Vurdering

Her får du hjelp til å vurdere hvordan den sammensatte teksten fungerer som annonse. Vi ser på om budskapet kommer frem på en god og effektiv måte, og om annonsen er retorisk vellykket.

Annonsens budskap

«Arv og miljø» er en slags jobbannonse, selv om den i motsetning til de fleste annonser av denne typen ikke handler om en spesifikk jobb, men om å skaffe ansatte til mange forskjellige stillinger.

Den skiller seg dermed også fra andre typer jobbannonser ved ikke å omtale arbeidsfunksjoner, lønn og andre vilkår som hører til konkrete jobber. I stedet legger annonsen vekt på å fremstille SINTEF som en idealistisk virksomhet, hvor medarbeidere jobber for å forbedre fremtiden for oss alle.

Annonsen sender budskapet at man hos SINTEF ikke arbeider for eiernes utbytte, men for å skape en bedre fremtid for alle.

Vurdering av annonsens vellykkethet

I vurderingen av annonsens vellykkethet vil vi se på om den er retorisk effektiv og pålitelig.

SINTEF fremstår som en idealistisk virksomhet

I annonsen fremstilles SINTEF som en idealistisk virksomhet. I teksten legges det vekt på dens faglighet og historie. Den fremheves altså som en samfunnsnyttig virksomhet som har spilt en viktig rolle i gjenoppbyggingen av Norge.

Samtidig legger teksten vekt på at SINTEF er et allmenndyktig selskap som ikke har noen eiere som skal ha del i et eventuelt overskudd. I den forbindelsen fremstilles SINTEF som en idealistisk virksomhet som arbeider for fremtida: «hos oss er nettopp framtida den eneste som tar ut utbytte …»

Fremstillingen av SINTEF som en idealistisk virksomhet gjør at annonsen ikke kun er en jobbannonse. Den er i like høy grad en generell reklame for virksomheten. Det kalles også for branding når gen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn