Samspill mellom bilde og tekst

Her får du hjelp til å analysere samspillet mellom bilde og tekst i annonsen «Arv og miljø». Vi ser på hvordan samspillet kan være med på å overbevise mottakeren, og hvordan det understøtter annonsens overordnete budskap.

Bildet og rubrikken skaper undring

Det er ingen egentlig bildetekst, men rubrikken «Arv og miljø» som står sentrert under bildet, skaper en interessant kontrast til bildet. Bildet er delt på midten med laboratoriet til venstre og fabrikken til høyre. Slik ser det nesten ut som om bildet er tenkt å skulle illustrere «arv» ved å vise laboratoriet, mens «miljø» blir illustrert av fabrikken.

Men så snart vi leser nedover i teksten, blir det tydelig at ordene arv og miljø handler om noe annet enn motsetningen mellom laboratoriet og fabrikken. I stedet kan vi gjennom tekstens språklige bilder se at motsetningen blir brukt til å fremstille både mottakeren og avsenderen som handlekraftige personer som har mulighet til å prege både egne liv, omverdenen og fremtiden.

Annonsen viser to kvinner i forgrunnen av bildet. Tradisjonelt er vitenskap og teknikk arbeidsfelt vi forbinder med menn. Så ved å bruke kvinnene som blikkfang, oppnår SINTEF å fremstå som en moderne virksomhet som tar likestilling på alvor. Det kan kanskje...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn