Retoriske virkemidler

Her får du hjelp til analyse av de sentrale retoriske virkemidlene i teksten «Arv og miljø». Vi har bygget opp analysen slik at vi ser på hvordan de språklige virkemidlene skaper tekstens troverdighet (etos), og taler til mottakerens følelser (patos) og fornuft (logos).

Etos - å bygge opp avsenderens troverdighet

Appell til etos innebærer at en avsender bygger opp troverdighet til seg selv og sine egne synspunkter gjennom teksten sin. På den måten får mottakeren tillit til avsenderen og blir tilbøyelig til å gi avsenderen rett i synspunktene og budskapene sine. I «Arv og miljø» ser vi en utbredt bruk av etosappellen som skal få SINTEF Industri til å fremstå som en troverdig avsender av annonsens budskap.

Personifikasjon viser avsenderens erfaringer og verdier

Personifikasjon er et gjennomgripende språklig virkemiddel i annonsen. Det sees flere steder der avsenderen SINTEF omtales som «vi», og dermed blir fremstilt som et fellesskap av personer fremfor en virksomhet:

Vår arv kommer fra de sterkeste fagmiljøene i Norge. Vi ble til som et viktig verktøy i gjenreisningen av landets industri etter krigen. Nå, 70 år senere bygger vi fortsatt varige verdier for deg...

Når det står i sitatet at SINTEF har sin «arv» fra «de sterkeste fagmiljøene», blir fagmiljøene metaforisk til SINTEFs foreldre. Dermed knyttes annonsen SINTEF nært til en sterk faglighet. Utover dette pekes det på den norske historien, der SINTEF tildeles en viktig rolle i «gjenreisningen [...] etter krigen». Det fortelles også hvordan SINTEF fortsatt bidrar positivt til verden.

SINTEF fremstilles altså som en gruppe personer som i fellesskap arbeider for en bedre fremtid. Dette sees også når det står at navnet SINTEF «forplikter oss til å være enda mer innovative i framtida».

Det å personifisere virksomheten som et fellesskap og fremheve dens resultater og verdier, appellerer helt klart til etos. Virksomheten blir nemlig f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn