[1]

Arv og miljø | Høst 2018

Her kan du få hjelp til å analysere den sammensatte teksten «Arv og miljø» fra Oppgave 4 i eksamen i Norsk sidemål, høsten 2018. Vi ser på tekstens oppbygging og formål og kommer inn på de språklige og retoriske virkemidlene, i tillegg til samspill mellom bilde og tekst.

Oppgave 4

Vedlegg:

− «Arv og miljø», annonse for Sintef Industri, Dagens Næringsliv 17.02.2018

Formuler kort hva som er formålet med den sammensatte teksten, og analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken.

Kommentar: Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk.

Fakta om teksten

Avsender: Sintef Industri

Medium og utgivelse: Dagens Næringsliv, 17. o2.2018

Sjanger: Annonse

Formålet med annonsen er å tiltrekke nye medarbeidere til SINTEF Industri. Ved å fortelle en historie om SINTEFs utvikling og verdier, håper virksomheten å fremstå som et attraktivt sted å søke jobb. Annonsen henvender seg til høyt utdannede, yngre mennesker og lover dem en arbeidsplass som har klare verdier, der de ansattes kunnskap kommer fremtiden til gode.

Innfallsvinkler til analyse

Når du analyserer annonsen «Arv og miljø», er det fint hvis du har en rød tråd i hele oppgaven din. Her får du et par forslag til elementer du kan fokusere på:

Verdibasert virksomhet: Hvilket inntrykk får du av SINTEFs verdier ved å se og lese annonsen? Tror du at kjennskapet til disse verdiene kan få flere til å søke jobb hos SINTEF? Hva synes du om virkemidlene SINTEF har valgt for å uttrykke verdiene? Her kan du for eksempel tenke på de språklige virkemidlene og bildet som har blitt brukt.

Den unge generasjonen på arbeidsmarkedet: Annonsen er tydelig rettet mot en yngre målgruppe av forholdsvis nyutdannede mennesker. Denne gruppen kalles også for ‘millennials’, ettersom de ble født mellom 1980 og 1996. Dette er en generasjon kjennetegnet ved stor individualisme. Blant annet setter disse unge sin egen selvstendighet og frihet høyt, samtidig som de krever mening og høyere formål med arbeidslivet sitt. Hvordan kan du se at reklameannonsen retter seg mot den unge generasjonen? Tror du at annonsen har appell til målgruppen?

Kvinner i vitenskap og teknikk: Vitenskapelige og tekniske jobber ble tradisjonelt ansett som arbeid for menn. Men bildet i annonsen viser to kvinner, og annonseteksten fremhever myke verdier som for eksempel at arbeidet skal gjøre en forskjell for mennesker i fremtiden. Hvorfor tror du at SINTEF fokuserer på kvinner i annonsen? Kan SINTEF få noe ut av å fremstå som en virksomhet som tiltrekker seg kvinner? Tror du annonsen har appell til målgruppen?

Hjelp til oppgavetypen

Trenger du hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen retorisk analyse i norskfaget? Se Studienetts oppskrift på oppgavetypen her:

Retorisk analyse

I dette kompendiet kan du lese om retorisk analyse. Vi har bygget kompendiet opp så vi tar med de elementene du typisk vil ha bruk for å komme inn på i en retorisk analyse - uansett om analysen din skal foretas skriftlig eller presenteres muntlig.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Arv og miljø | Høst 2018

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 15.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3