Oppgaveformuleringen

Etter den første gjennomlesningen skal du sette rammene for det videre arbeidet med tekstene, og du skal gå enda dypere inn i oppgaveformuleringen.

Oppgaveformuleringen hjelper deg å planlegge hva som skal være med. Den består ofte av ett eller to momenter som du skal inkludere i besvarelsen din. Disse skal du se på som grunnsteinene i artikkelen din.

Fokuset i artikkelen: Temaet

Fokus for artikkelen din er det temaet eller den problemstillingen som oppgaveformuleringen og tekstene legger opp til. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn