Oppgaveformuleringen

Etter den første gjennomlesningen skal du sette rammene for det videre arbeidet med tekstene, og du skal gå enda dypere inn i oppgaveformuleringen.

Oppgaveformuleringen hjelper deg å planlegge hva som skal være med. Den består ofte av ett eller to momenter som du skal inkludere i besvarelsen din. Disse skal du se på som grunnsteinene i artikkelen din.

Husk: Oppgaveformuleringen til norsk skriftlig eksamen vil ikke si ”skriv en artikkel”. Derimot vil den be deg om å skrive en resonnerende, argument...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn