Før du begynner å skrive

For å komme godt i gang med oppgaven, skal du først gjøre noen forberedende skritt. Et godt forarbeid gjør at det blir lettere å ta fatt på selve oppgaveskrivingen.

Med forarbeid menes grundige gjennomlesninger av tekstene, å ta notater fra dem samt planlegge hvordan du skal skrive artikkelen. 

Første gjennomlesning

Aller først skal du lese gjennom tekstene. Første gang du leser dem skal du hverken ta notater eller gjøre understrekninger. På dette trinnet skal du bare lese gjennom for å skaffe deg ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn