Vurdering og sjekkliste

Når læreren din eller sensor skal vurdere teksten din og gi deg en karakter, er det noen elementer de legger spesielt vekt på:

  • Oppgavebesvarelse: Er artikkelen et relevant og utfyllende svar på det oppgaveformuleringen ber om? Unngår eleven å trekke inn elementer som ikke har noe med temaet/problemstillingen å gjøre?
  • Forståelse og bruk av vedlagte tekster: Er eleven tekstnær i artikkelen? Er eleven i stand til å trekke ut det relevante stoffet fra tekstene og benytte det til å skrive sin egen, sel...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn