Mal for Artikkel

Få best mulig hjelp til oppgaven din med denne malen for artikkel. Malen er en del av Studienetts oppskrift på artikkel i norsk. 

Malen viser deg hvordan du kan bygge opp en fagartikkel i norsk og hvilke deler som skal være med i en slik artikkel.

I oppskriften får du hjelp til alle delene av å skrive en artikkel:

  • Hvordan du gjør forarbeid til oppgaven.
  • Hvordan du bygger den opp (mal).
  • Hvordan du skriver artikkelen.
  • Du får også hjelp til oppsett, språk og kildebruk i artikkelen din.

Oppskriften inneholder dessuten en sjekkliste for en god artikkel og tips om hva læreren ser etter i en artikkel.

Ut ifra malen kan du lage en disposisjon. I disposisjonen skriver du ned i stikkordsform hvordan du har tenkt å strukturere oppgaven. Det kan f.eks. være hva du har tenkt å ha med i innledningen, hvordan det redegjørende avsnittet skal være, og i hvilken rekkefølge du skal plassere de ulike delene av drøftingen.

Fra notatarket kan du overføre de viktigste momentene, sitatene osv. til disposisjonen. Malen og disposisjonen hjelper deg å utforme en sammenhengende tekst, med en struktur som går fra det redegjørende til det analyserende og diskuterende. 

Oppgaveformuleringen vil ofte legge vekt på noe bestemt (f.eks. “gjør greie for”, ”kommenter”, ”drøft”). Husk riktignok at du alltid skal legge hovedvekten på det oppgaveformuleringen ber om.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn