Mal for Artikkel

Her kan du se en mal for oppbyggingen av en artikkel. Ut ifra denne malen kan du skrive en disposisjon med hva artikkelen din skal inneholde.  

Oppbyggingen av artikkelen din avhenger av hvordan oppgaven er formulert. Som hovedregel kan man likevel dele inn artikkelen i noen faste avsnitt som følger naturlig etter hverandre:

1. En innledning (presentasjon av temaet, tekstene og problemstillingen du skal undersøke i artikkelen)

2. En kort redegjørelse for innhold/synspunkter/meninger/ argumenter i tekstene du arbeider med (ev. ”gjør greie for”/ ”presenter”)

3. En analyse a...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn