Redegjørelse

Redegjørelsen/presentasjonen din skal være kort, med mindre oppgaveformuleringen spesifikt ber deg om å gjøre rede for eller presentere.

Når du arbeider på det redegjørende planet, betyr det at du skal legge frem det andre sier. Det er altså en fremstillingsform der du selv er i bakgrunnen. Du skal heller ikke skrive om dine egne tanker og erfaringer i dette avsnittet.

Målet med redegjørelsen er å vise leseren hva som er vesentlig i teksten med tanke på temaet/problemstillingen som oppgaveformuler...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn