Innledning

Innledningen i artikkelen er viktig. Det er i innledningen at læreren din eller sensor danner seg et førsteinntrykk av artikkelen din. Derfor skal du legge ned mye arbeid i utformingen av en spennende og interessant innledning, som engasjerer leseren og gir ham/henne lyst til å lese videre.

I innledningen skal du også presentere temaet/problemstillingen, samt tekstene som du tar utgangspunkt i.

Åpning

Tenk gjerne en pangstart (teaser), som slår an tekstens tema og engasjerer leseren.

Eksempel:
Medienes grenser for hva som er etisk akseptabelt å kalle underholdning og å sende ut til den norske befolkning, forskyves hele tiden. Dette er noe de fleste vil si seg enige i. Er dette en utvikling til det bedre eller til det verre?

Her innledes det med en påstand som det ikke argumenteres for (at grensene forskyves), men som det stilles et spørsmål til. Dermed er temaet slått an, og leseren blir nysgjerrig og engasjert i hvordan dette henger sammen.

Presentasjon av temaet og teksten/tekstene

Presenter...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn