Drøfting og vurdering

Drøftingen/vurderingen skal komme i forlengelse av analysen. Her skal du vise evne til å problematisere og reflektere over temaet på en kritisk og nyansert måte.

I drøftingen/vurderingen skal du veie ulike synspunkter og argumenter opp mot hverandre, og forklare hvorfor du kan argumentere mer for det ene synspunktet fremfor det andre. Det er med andre ord argumentasjonen som er det sentrale i denne delen.

Husk å skille klart mellom dine egne holdninger og de vurderinger og holdninger som kommer ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn