Avslutning: Konklusjon på artikkelen

Artikkelen skal munne ut i en konklusjon. Å konkludere er ikke bare å sette et punktum. I konklusjonen skal du kort oppsummere de viktigste poengene i analysen/drøftingen/vurdering, og du skal forsikre deg om at avslutningen din passer sammen med innledningen og problemstillingen.

Har du vist innsikt og forståelse for temaet? Og hvordan tekstene forholder seg til dette temaet? Konklusjonen er siste mulighet til å overbevise leseren om at du har svart utfyllende på nettopp dette.

Sirkelstruktur

En m...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn