Analyse

I analysedelen skal du undersøke nærmere hvordan tekstene behandler temaet/problemstillingen. Mange hopper over denne analysedelen og går direkte til drøftingen og vurderingen.

Analysen er imidlertid en viktig del av oppgaven. Det er her du legger grunnlaget for den videre drøftingen, vurderingen og konklusjonen.

Elementene i analysen

I analysedelen skal du bruke eksempler fra teksten og vise dine norskfaglige kunnskaper ved å bruke fagtermer og analyseteknikker. Du skal fremheve det spesielle og d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn