Å skrive artikkelen

Å skrive en artikkel i norsk handler om å skape et overblikk over et emne ved å gjøre rede for de viktigste momentene innenfor emnet. Deretter skal ulike interessante problemstillinger ved emnet drøftes eller kommenteres. En artikkel i norsk bør vanligvis være på minst 1000 ord.

Artikkelen kan normalt deles inn i følgende avsnitt:

  1. Innledning 
  2. Kort redegjørelse 
  3. Analyse 
  4. Drøfting/vurdering 
  5. Avslutning/konklusjon

På de neste sidene utdyper vi hvordan du kan skrive de enkelte delene av artikkelen din. 

Mot...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn