Påstand, belegg og hjemmel

Introduksjon

I følge Toulmins argumentasjonsmodell består ethvert argument av de tre bestanddelene påstand, belegg og hjemmel. Når du skal gjøre en argumentasjonsanalyse ut fra Toulmins modell, er din første oppgave derfor å identifisere disse tre elementene i det konkrete argumentet du skal undersøke.

Toulmins modell kan godt være litt kinkig å få helt styr på, så i dette avsnittet vil vi starte med et grundig eksempel, hvor vi gjennomgår de enkelte elementene ett av gangen. Deretter har vi en liste med ytterligere eksempler, så du kan få en god fornemmelse av hvordan de tre elementene kan se ut i forskjellige sammenhenger.

Hva er påstand, belegg og hjemmel?

Forestill deg at du med Toulmins modell vil analysere følgende setning, som f.eks. kan være tatt fra en politisk debatt:

«Regjeringen bør øke skattene for de rikeste nordmennene, fordi ulikheten blir større og større.»

Det første du skal gjøre, er å finne frem til selve påstanden som avsenderen ønsker å overbevise mottakerne om. I dette argumentet er påstanden «regjeringen bør øke skattene for de rikeste nordmennene».

Deretter skal du finne frem til belegget, som ligger til grunn for påstanden. I dette argumentet er belegget «ulikheten blir større og større.»

Vi mangler imidlertid stadig én ting, før vi har det fulle overblikket over argumentet. På overflaten sier ikke setningen noe om sammenhengen mellom belegget og påstanden, men for at argumentet skal gi mening, så er de nødt til å være forbundet på en eller annen måte. Den l...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn