Overblik over Toulmins modell

Toulmins modell sier at det skal være noen bestemte grunnelementer til stede, før en setning kan betraktes som et argument. «Solen skinner» er f.eks. ikke et argument, men «Du bør bruke solkrem, fordi solen skinner» er et argument. 

De tre grunnelementene i et argument er påstand, belegg og hjemmel. Påstanden er det utsagnet som avsenderen vil overbevise mottakeren om (f.eks. «du bør bruke solkrem»), belegget er grunnen til at mottakeren skal tro på påstanden (f.eks. «solen skinner»), og hjemmelen er den logiske forbindelsen mellom belegg og påstand (f.eks. «solens stråler kan være farlige, og solkrem er en god beskyttelse mot dem...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn