Argumentets holdbarhet

Argumenter vurderes på deres holdbarhet

Når du har identifisert de elementene som et argument kan inneholde ifølge Toulmins modell, er det tid for å undersøke dets holdbarhet

Et arguments holdbarhet avhenger grunnleggende sett av to ting. For det første krever det at belegget er sant. Deretter krever det at hjemmelen er sann - altså at det er en tydelig logisk forbindelse mellom beleggets sannhet og påstandens sannhet. Hvis bare én av disse betingelsene ikke er oppfylt, faller argumentet i grus.

Hvis du ønsker å kritisere et arguments holdbarhet, vil det det altså typisk gå ut på enten å stille spørsmålstegn ved belegget eller hjemmelen. Det er igjen lettest å vise hvis vi tar utgangspunkt i konkrete eksempler.

Et argument er uholdbart, hvis belegget er falskt

Eksempel: «Vi bø...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn