Toulmins argumentasjonsmodell

Utdrag

Påstand og belegg kan også være implisitte

Selv om det oftest er hjemmelen som ligger som et implisitt element, så kan du også møte på argumenter hvor påstanden eller belegget er implisitt. 

F.eks. kan påstanden i mange reklamer reduseres til «du bør kjøpe dette produktet», men det vil ikke alltid bli sagt direkte. Det skyldes blant annet at de fleste av oss er så kjente med reklamesjangeren, at vi «automatisk» forstår den implisitte påstanden. 

Tenk f.eks. på formuleringen «9 av 10 tannleger anbefaler Sensodyne». 

Det er bare belegget som er direkte synlig i setningen, mens både påstanden («du bør kjøpe Sensodyne tannkrem») og hjemmelen («tannleger er eksperter i å vurdere tannkremens effektivitet») er skjulte. Allikevel kan vi saktens forstå argumentet når vi hører det - og blir kanskje likefrem overbevist av reklamens budskap, selv om det kun er en liten del av argumentet som egentlig har blitt fremlagt.

Flere eksempler på argumenter

Nedenfor lister vi opp en rekke eksempler, hvor vi først viser en konkret setning med et argument, og deretter stiller opp påstand, belegg og hjemmel. 

Eksempel: «Klimaendringene truer hele planeten vår, så derfor bør vi fly mindre.»

Påstand: Vi bør fly mindre.

Belegg: Klimaendringene truer hele planeten vår.

Hjemmel: Flytransport er en vesentlig årsak til klimaendringene, og vi bør verne om planeten vår. 

Eksempel: «Flere og flere unge tar opp forbrukslån, så det trengs mer undervisning i økonomi på skolen.»

Påstand: Det trengs mer undervisning i økonomi på skolen.

Belegg: Et økende antall unge tar opp forbrukslån.

Hjemmel: Forbrukslån er normalt en dårlig økonomisk beslutning, og mer undervisning i økonomi kan hjelpe unge med å innse dette. 

Eksempel: «Demokratiet er i krise, fordi tilliten til politikerne synker.»

Påstand: Demokratiet er i krise.

Belegg: Tilliten til politikerne synker.

Hjemmel: Tillit til politikerne er en forutsetning for at demokratiet kan fungere. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn