Hva er argumentasjonsanalyse?

Introduksjon til argumentasjonsanalyse

En argumentasjonsanalyse er en analyse av de logiske sammenhengene bak en avsenders argumenter. Du gjør normalt en argumentasjonsanalyse for å vurdere hvor holdbar avsenderens argumentasjon er. Det handler om å dykke ned i argumentenes enkelte deler og se på om det faktisk er sammenheng mellom den påstanden som blir fremlagt og det belegget som skal understøtte påstanden (samt om belegget i det hele tatt er sant). 

En argumentasjonsanalyse kan dermed være med på å avsløre hvor overbevisende en tekst er. Hvis tekstens argumenter er holdbare, har det positiv betydning for dens overbevisningskraft, mens uholdbare argumenter til gjengjeld kan være skadelige for overbevisningskraften.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at kvaliteten av argumentasjonen ikke er det eneste kriteriet som bestemmer en teksts overbevisningskraft. Det kommer nemlig også an på de retoriske elementene i teksten. Derfor vil en argumentasjonsanalyse sjeldent stå alene, men typisk inngå som et ledd i et samlet...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn