Argumentasjonsanalyse og Retoriske Virkemidler | Oppskrift

5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 (19 anmeldelser)

Her får du den beste analysemodell/oppskrift når du skal skrive argumentasjonsanalyse og retorisk analyse! Studienetts oppskrift gjennomgår på en konkret og god måte hvordan du kan analysere argumentasjonen og retorikken i en tekst. Den viser også hvordan du kan bygge opp analysen din på en god måte.

Les oppskriften nå

Oppskriften viser deg bl.a. de retoriske appellformene etos, logos og patos, samt språklige og retoriske virkemidler og begreper. Analysemodellen er skrevet på en måte som gjør det lett å forstå hva en retorisk analyse og en argumentasjonsanalyse er.

Analysemodellen er delt inn i tre hovedkapitler:

  • Hva er en argumentasjonsanalyse? – Du får hjelp til å forstå hva en argumentasjonsanalyse går ut på og hvordan du kan komme godt i gang med analysen.
  • Generell modell for argumentasjonsanalyse - Hjelp og inspirasjon til å analysere argumentasjonen og retorikken i en tekst uten å bruke en bestemt analysemetode.
  • Retorisk analyse – Hjelp til å analysere argumentasjonen i en tekst ved hjelp av appellformene etos, logos og patos – og andre retoriske begreper.

NB: Oppskriften egner seg godt for deg som skal gjøre en retorisk analyse eller analysere sakprosatekster, f.eks. artikler, taler, debattinnlegg osv. Guiden tar utgangspunkt i en argumentasjonsanalyse av en skriftlig tekst, men den kan også brukes for å analysere taler, foredrag, politiske debatter osv.


Brukernes anmeldelser av: Argumentasjonsanalyse og Retoriske Virkemidler | Oppskrift

Mest nyttige positive kommentar

3 ut av 4 syns denne kommentaren var nyttig:

6 6 6 6 6 6

Utrolig nyttig hjelpemiddel! Kan brukes til nesten alle oppgavesett! TAKK!

Skrevet av: Elev på Vg3

VS.

Mest nyttige kritiske kommentar

1 ut av 1 syns denne kommentaren var nyttig:

4 4 4 4 4 4

God oppskrift til en bedre karakter


3 ut av 4 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 14.10.2013

Utrolig nyttig hjelpemiddel! Kan brukes til nesten alle oppgavesett! TAKK!

Skrevet av: Elev på Vg3


3 ut av 4 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 05.02.2013

Fin oppskrift som kommtil hjelp under tentamen

Skrevet av: Elev på Vg3


1 ut av 1 syns denne kommentaren var nyttig:
5 5 5 5 5 5

, 07.06.2016

Takk gud for at denne finnes

Skrevet av: Elev på Vg3


1 ut av 1 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 07.05.2016

Ganske bra og oversiktlig:) hjalp mye :)

Skrevet av: Student på 1. år